Menu Close

Licencja SABRE dla CPTED-UK

W tym tygodniu CPTED-UK uzyskał licencję na usługi w ramach SABRE, standardu z rodziny BRE. Jesteśmy jedną z 28 firm globalnie upoważnionych do oferowania usług SABRE i jedną z 4, które potrafią wykazać pełny zakres wymaganych kompetencji w dziedzinach objętych certyfikacją- ocena zagrożenia i ryzyka, strategia bezpieczeństwa, projektowanie techniczne i bezpieczeństwo operacyjne.

Bezpieczeństwo to szeroko rozpoznawalne kryterium zrównoważenia w środowisku budowlanym, infrastrukturze i projektach urbanistycznych. Wspieramy inicjatywy pro-ekologiczne działając jako odpowiednio wykwalifikowani specjaliści ds bezpieczeństwa, ang. Suitable Qualified Security Specialists (SQSS). SABRE jako standard dotyczy zarzadzania ryzykiem, ale odgrywa też rolę w innych systemach BRE mogąc poprawić ogólną ocenę w ramach certyfikacji BREEAM.

Jako licencjonowany przedstawiciel SABRE figurujemy w międzynarodowym wykazie Loss Prevention Certification Board (LPCB) Red Book. LPCB to światowy znak rozpoznawczy produktów i usług w dziedzinie przeciwpożarowej i bezpieczeństwa zatwierdzonych przez BRE Global.

Red Book to podstawowe źródło referencji dla specjalistów zamówień publicznych i zaopatrzenia, architektów, inżynierów budowlanych i użytkowników. Każdy z produktów i usług umieszczonych w Red Book został kompleksowo sprawdzony przez niezależnych ekspertów w celu zapewnienia zgodności z oczekiwaniami wobec produktu/usługi i potwierdzenia gwarancji jakości.

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i potrafimy docenić wartość, jaką bezpieczeństwo wnosi do zrównoważonego rozwoju. Nasze usługi w zakresie certyfikacji BRE, takie jak Audyt Bezpieczeństwa, ang. Security Risk Assessment (SRA), dla BREEAM In-Use, ocena potrzeb bezpieczeństwa, ang. Security Needs Assessment (SNA), dla BREEAM New Construction, czy SABRE to świadectwo pro-ekologicznej postawy naszej firmy.

Współpraca z architektami i develperami od wczesnych stadium projektu daje możliwość integracji infrastruktury bezpieczeństwa z innymi elementami projektu. Instalując elementy bezpieczeństwa do projektu po jego ukończeniu narażamy się na niepotrzebne koszty. Ludzie często instalują alarmy po tym, jak doświadczyli włamania. Ta praktyka nie jest efektywna.

CPTED-UK powstał niecały rok temu. Jesteśmy dumni z tego jak szybko udało nam się uzyskać licencję SABRE. Dzięki ten licencji możemy oferować pełny zakres usług z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem dla rodziny standardów BRE.