Menu Close

Bezpieczeństwo w 15 minutowym mieście

Pierwszy projekt CPTED-UK w tym roku jest szczególnie bliski naszym zainteresowaniom- 15 minutowe miasto.

Olive Lane to centrum osiedla Waverley i lokalnej społeczności utworzonych na terenach pogórniczych przez grupę developerską Harworth Plc. Waverley to największa inwestycja brownfield w brytyjskim Yorkshire. Developer uzyskał zgodę na budowę 3890 obiektów mieszkaniowych i zagospodarowanie 2 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni industrialnej. Pierwsze 1000 domów znalazło już mieszkańców, a na terenie Advanced Manuracturing Park zatrudnionych jest ok. 2000 osób. AMP- park zaawansowanej produkcji, jest siedzibą między innymi UK Atomic Energy Authority, Rolls-Royce i McLaren Automotive. CPTED-UK przeprowadza audyt potrzeb bezpieczeństwa dla kolejnego etapu projektu- Olive Lane.

Obiekty mieszkaniowe powstały przy współpracy z Barratt Homes, Harron, Taylor Wimpey, Avant and Skyhouse. Równolegle powstają lokalne obiekty użyteczności publicznej np. we wrześniu 2020 otwarta została szkoła podstawowa. Sercem Waverley i lokalnej społeczności będzie ulica centralna. Olive Lane ma stać się tętniącą życiem przestrzenią publiczną, łączącą tereny zamieszkałe z obszarem biznesowym.

Projekt Olive Lane powstał przy współpracy Harworth Plc z architektami z Coda Architecture, PWP Landscape Design i BE Design. W planach figurują przestrzeń handlowa, sportowo rekreacyjna, biurowa, kawiarnie i restauracje, supermarket, centrum medyczne, przestrzeń społeczna i kulturalna, infrastruktura komunikacji i obiekty mieszkaniowe- w połączeniu elementy te stworzą atrakcyjne centrum dla lokalnej społeczności. Centrum powstać ma na obszarze ok 40 tysięcy metrów kwadratowych między obszarem bizesowym AMP a istniejącym już terenem mieszkaniowym.

Waverley jest modelowym przykładem 15 minutowego miasta- konceptu urbanistycznego, do którego aspiruje wiele miast wspierając cele zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu projektem zainteresował się brytyjski High Street Task Force– oddział specjalny powołany przez rząd do pracy przy regeneracji centrum miast. Potrzeby społeczności Waverley- mieszkanie, praca, kontakty społeczne itd w znacznym stopniu będą zaspokajalne w obrębie lub w okolicy centrum.

Przyszłe centra miast muszą zróżnicować swoją ofertę i rozszerzyć profil poza działalność czysto handlową. Na takich założeniach opiera się projekt Olive Lane oferując współczesne, wielofunkcyjne doświadczenie urbanistyczne.

Proponowane przez nas rozwiązania bezpieczeństwa przystosowane są do specyficznych warunków i korzystne ekonomicznie dla inwestorów i użytkowników. Zrównoważony rozwój jest dla nas kluczową wartością. Przestrzeń, która nie oferuje bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nigdy nie będzie w pełni zrównoważona.

CPTED-UK przeprowadzi azalizę projektu urbanistycznego biorąc pod uwagę elementy fizyczne i środowiskowe zarówno na terenie osiedla jak i w jego okolicy. Rozeznanie to pozwoli zidentyfikować przyszłe okazje i trendy przestępcze, które mogą zostać skutecznie ograniczone na wczesnych etapach projektu. Nasz raport pomoże też przyszłym właścicielom i zarządcom lokali w podejmowaniu decyzji z zakresu bezpieczeństwa.

Dzięki proaktywnemu podejściu grupa Harworth Plc zapewnia centrum Waverley i jego społeczności wysoki poziom bezpieczeństwa stosując efektywne, korzystne ekonomicznie i zrównoważone długoterminowe rozwiązania.