Menu Close

Security surveying

W większości przypadków ryzyko związane z funkcjonowaniem organizacji można przewidzieć i dzięki temu znacznie ograniczyć. CPTED-UK pomaga w identyfikacji i priorytetyzacji ryzyka. Przyglądając się przepisom i procedurom bezpieczeństwa przez pryzmat wieloletniego doświadczenia, pomagamy odpowiednio przygotować się i zachować kontrolę w sytuacjach kryzysowych oraz zapewnić szybki powrót do równowagi.

Bez kompetentnej oceny ryzyka organizacje nie są w stanie podjąć racjonalnych decyzji co do stosowności dostępnych rozwiązań, ani określić odpowiednio wyważonej skali ich wprowadzania.

Zamachy terrorystyczne często dominują świadomość społeczną przez ich szeroki rozgłos medialny, w rzeczywistości jednak organizacje dotknięte przez terroryzm są stosunkowo nieliczne. Jednym z największych wyzwań dla bezpieczeństwa jest szeroka różnorodność zagrożeń.

Brak doświadczenia w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych znacznie utrudnia sprawną kontrolę ryzyka. Większość organizacji rzadko doświadcza poważnych incydentów o charakterze przestępczym, czego nieuchronnym rezultatem jest brak przygotowania i nieefektywna reakcja.

W naszych łącznych latach doświadczenia w security surveying nie znaleźliśmy uniwersalnego rozwiązania, które gwarantowałoby bezpieczeństwo. Ryzyko
w każdej organizacji to unikalny zestaw zagrożeń, które w różnym stopniu wpływają na sprawność funkcjonowania całości. CPTED-UK testuje przepisy i procedury, ograniczając ryzyko specyficzne dla twojego przedsiębiorstwa lub organizacji.

Jako doradzcy reprezentujemy i cenimy sobie pełną niezależność, która pozwala nam rozpoznać jakość i korzystać z rozwiązań oferowanych przez pełną gamę podmiotów funkcjonujących w branży.

Co to oznacza dla twojej organizacji? Dopasujemy produkt do twoich potrzeb, a nie potrzeby do produktu. CPTED-UK za punkt odniesienia bierze potrzeby klienta, gwarantując oszczędność i gwarancję jakości.

Projektowanie eliminujące przestępczość

projektowanie

Rozpoznajemy elementy środowiska zabudowaniego, które przyczyniają się do wzrostu przestępczości i niepożądanych zachowań, jednocześnie proponując metody eliminacji lub ograniczenia okazji przestępczych przez rozwiązania architektoniczne i odpowiednie wykorzystanie przestrzeni.

Wielka Brytania jest europejskim liderem w projektowaniu eliminującym przestępczość i dysponuje jednym z najbardziej zaawansowanych systemów wdrażania CPTED na świecie. CPTED-UK stwarza możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk ze społecznością międynarodową.

Jako doradca wspieramy architektów, deweloperów, urzędy planowania przestrzennego i inne podmioty zaangażowane w kształtowanie środowiska zabudowanego rozpatrując projekt pod kątem bezpieczeństwa i obronności.

Odporność na przestępczość to coraz bardziej ceniony aspekt architektury powiązany ze zrównoważonym rozwojem, zdrowiem i dobrostanem, i jakością życia, Światowy lider wielokryterialnej certyfikacji budynków BREEAM potwierdza wartość tego aspektu przyznając kredyt za spełnienie zdefiniowanych przez specjalistów kryteriów w tej dziedzinie.

CPTED-UK pomaga zademonstrować najwyższy standard wdrażania odporności na przestępczość, zwiększając przez to atrakcyjność oferty dla inwestorów budowlanych.

CPTED-UK to niezależni doradcy gotowi współpracować na elastycznych warunkach, zapewniając przystępność cenową i dostępni wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

Szkolenia

Pomagamy podnieść poziom kompetencji zawodowych i zdobyć umiejętności z zakresu Problem Solving, Crime Prevention, CPTED, bezpieczeństwa i zapobiegania stratom.

Posiadamy brytyjskie kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla architektów i deweloperów z dziedziny CPTED, policyjnych warsztatów z dziedziny Crime Prevention i Problem Solving, jak i wykładów i praktyk akademickich dla aspirujących policjantów i śledczych cywilnych.

Opracowujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia odpowiadające indywidualnym potrzebom organizacji. Po zidentyfikowaniu form zagrożenia i związanego z nimi ryzyka potencjalnych szkód, możemy przygotować odpowiedni program edukacyjny z najbardziej istotnych zagadnień, podnosząc dzięki temu poziom bezpieczeństwa twojej firmy.

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w siedzibie klienta na wyłączność personelu twojej organizacji. Szkolenia mogą też odbywać się wirtualnie.

Najprostszy sposób na pełne wykorzystanie naszego doświadczenia, to udział w jednodniowym kursie wprowadzającym do podstaw CPTED, Crime Prevention lub Problem Solving.

Sesje wprowadzające pozwolą uczestnikom na zapoznanie się z tematem i sprecyzowanie kierunku zainteresowań, przygotowując jednocześnie grunt pod dalszy rozwój. Dla nas to okazja, żeby lepiej poznać cele, ambicje i wyzwania twojej organizacji i wspólnie zdecydować o formach współpracy najkorzystniejszych dla twojej oferty komercyjnej.

crime prevention

Crime Prevention to szkolenie skierowane do osób na dowolnym poziomie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w organizacji. Przedstawiamy metodologię i zasady niezbędne dla wprowadzenia i wykorzystania odpowiednich środków bezpieczeństwa w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać ryzyko dotyczące organizacji, przyglądając się poszczególnym jej elementom. Rozpatrujemy wszystkie aspekty bezpieczeństwa, od zagrożeń płynących z zewnątrz, po zagrożenia odśrodkowe i czynnik ludzki.

wprowadzenie

Wprowadzenie do CPTED kierujemy przede wszystkim do architektów, deweloperów i wydziałów planowania przestrzennego. Jest to wgląd do wielowymiarowego świata zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni.

problem solving

Problem Solving przedstawia alternatywne podejście do metod tradycyjnie związanych z adresowaniem przestępczości i aspołecznych zachowań. Omawiamy sprawdzone techniki Problem Solving i rozwiązania oparte na logicznym myśleniu. Demonstrujemy jak zidentyfikować problem odpowiednio grupując incydenty, co pozwala skoncentrować wysiłek na istocie tego problemu i precyzyjnej ocenie efektywności wprowadzanych rozwiązań.