Menu Zamknij

Dyrektor CPTED-UK mianowany ekspertem High Street Task Force

Richard Stones OBE, współzałożyciel i dyrektor CPTED-UK Ltd i jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w dziedzinie security by design, został mianowany doradcą High Street Task Force. Nominacja ta daje świadectwo, że zagadnienie bezpieczeństwa jest kluczowe dla przyszłego rozwoju i regeneracji miejskich przestrzeni publicznych w Wielkiej Brytanii.

Richard

High Street Task Force to oddział specjalny powołany przez rząd Wielkiej Brytanii w 2019 roku jako element Planu Regeneracji Centrum Miast w odpowiedzi na zalecenia panelu eksperckiego pod przewodnictwem odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy Sir Johna Timpson.

Celem oddziału jest wzmocnienie lokalnego przewodnictwa wśród pomiotów odpowiedzialnych za główne ulice handlowe i centra miast. Droga do osiągnięcia celu to zapewnienie dostępu do informacji, szkoleń, baz wiedzy i danych, wspierając przez to lokalne społeczności przy wprowadzaniu pozytywnych zmian.

Eksperci High Street Task Force doradzać będą przy istotnych zagadnieniach, takich jak planowanie przestrzenne, projektowanie środowisk miejskich, wizerunek lokalny, architektura krajobrazu, wytrzymałość, transport, oszacowanie wartości, zarządzanie aktywami, inwestycje, administracja, bazy i analiza danych, zarządzanie lokalne i zdolności przywódcze.

Eksperci to doświadczeni i poważani przedstawiciele swoich dyscyplin, reprezentujący poziom członkowski lub partnerski odpowiednich izb zawodowych, lub Eksperci Środowiska Budowlanego w brytyjskim Design Council. Richard Stones OBE jest zarówno Partnerem w Brytyjskim Instytucie Bezpieczeństwa (The Security Institute), Brytyjskim Specjalistą ds. Bezpieczeństwa (Chartered Security Professional), jak i Ekspertem Design Council.

Działający pod przewodnictwem Instytutu Zarządzania Miejscem (The Institute of Place Managment) za pośrednictwem rządu, High Street Task Force skupia grono organizacji eksperckich ds. transformacji i restrukturyzacji miejsc.

Strona internetowa oddziału dostarcza wielu materiałów szkoleniowych, danych i informacji, w tym schemat regeneracji po kryzysie COVID-19 pomagający miejscom podjąć decyzje o kierunkach dalszych działań, jak i propozycje rozwiązań i przewodniki do planowania i rozwoju zdolności sprawnej regeneracji.

🔎 www.highstreetstaskforce.org.uk

Richard Stones OBE jest cenionym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości. Pracował jako doradca przy wielu projektach prowadzonych z funduszy Unii Europejskiej i Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office).

Zadaniem Richards będzie doradzanie lokalnym oddziałom planowania przestrzennego i organizacjom biznesowym w kwestiach zapobiegania przestępczości. Przez opiniowanie koncepcji nowych i istniejących już projektów planistycznych.

Richard powiedział: „To wielki zaszczyt być zaproszonym do grona konsultantów High Street Task Force i szansa na odegranie pozytywnej roli w projektowaniu przyszłości brytyjskich miast.”

“Żeby efektywnie zapobiegać przestępczości trzeba zrozumieć jak środowisko zabudowane wpływa na zarządzanie miejscem i wziąć pod uwagę okazje przestępcze, jakie kreują obecne i planowane cechy otoczenia, i związane z tym wyzwania dla bezpieczeństwa publicznego.”

“Najprostszy przykład to jak środowisko zabudowane i oświetlenie wpływają na efektywność monitoringu i przemieszczanie się ludzi w życiu nocnym miast. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania na etapie planowania można uniknąć wielu problemów w przyszłości.”

Zapytany o przyszłość głównych ulic handlowych po wyjściu z kryzysu Covid, Richard dodał: “Rzeczywistość jest taka, że nasze ulice w centrach miast będą wyglądały zupełnie inaczej za 10 czy 15 lat. Każde miasto i miejscowość doświadcza spadku liczby pieszych, spadek ten bardzo się zaostrzył w czasie pandemii. Oznacza to, że w przyszłości zmniejszy się liczba sklepów w centrach miast, zamiast nich zobaczymy większą różnorodność obiektów mieszkaniowych. Aspiracją jest model 15-minutowego miasta, gdzie wszystko znajduję się w zasięgu ręki- od pracy po rozrywkę. Zmiany te wpłyną na profil przestępczości miejskiej.”

“Naszym wyzwaniem jest obserwacja tych zmian i ograniczenie ich wpływu na przestępczość wśród społeczności miejskich. Dzięki zastosowaniu metodologii CPTED możemy stworzyć centra miast i miejscowości, w których przyjemnie będzie mieszkać, odwiedzać je lub w nich pracować.”

Scroll Up