Menu Close

Dyrektorzy CPTED-UK ekspertami brytyjskiego Design Council

Richard i Baxi zostali oficjalnie mianowani na stanowiska Ekspertów w brytyjskim Design Council, który pełni rolę doradczą dla brytyjskiego rządu i innych instytucji. Ich wiedza i umiejętności w zakresie zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni pomogą stworzyć przywództwo merytoryczne organizacji i wpływać będą na podejście do projektowania produktów, usług i środowisk w Wielkiej Brytanii. Udział w pracy Design Council umożliwi im wymianę wiedzy z innymi Ekspertami w ramach organizacyjnej wspólnoty praktyk.

Design Council to organizacja charytatywna działająca z powołania Brytyjskiej Karty Królewskiej w interesie publicznym. Został utworzony przez rząd Winstona Churchilla w 1944 roku dla przyspieszenia odbudowy ekonomicznej Wielkiej Brytanii w okresie powojennym. Współpracuje z wieloma agencjami rządowymi i organizacjami, między innymi Stowarzyszeniem Samorządów Lokalnych (ang. Local Government Association), Krajową Agencją Dróg i Autostrad (ang. Highways Agency) czy ze światowo rozpoznawalnym Building Research Establishment (BRE) służąc poradą ekspercką w tworzeniu ustaw i rozporządzeń, przewodników technicznych i procedur.

Przez najbliższe cztery lata Design Council wykorzystywać będzie swój zakres badań, rezerwy wiedzy eksperckiej i doświadczenie pomagając sprostać wyzwaniom w trzech kluczowych dziedzinach: zdrowie i dobrostan, zrównoważony tryb życia i umiejętność projektowania. Misja i wizja biznesowa CPTED-UK wkomponowują się we wszystkie trzy priorytety.

Poprawa zdrowia i komfortu życia

Dzisiejsza Europa jest starzejącym się społeczeństwem. Wzrasta przez to zapotrzebowanie na służbę zdrowia i opiekę społeczną, które pomagają ludziom dotkniętym przez rozmaite schorzenia, niepełnosprawność i samotność.

Nierówość zdrowotną w Wielkiej Brytanii potęguje spadający poziom jakości życia w skali krajowej. Niski standard wpływa na ludzkie nawyki i styl życia. Stale pogłębia się problem nadwagi zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

Obecny kryzys mieszkaniowy napędza niskiej jakości budownictwo i problem bezdomności.

Wielka Brytania ma najwyższy poziom nierówności międzyregionalnej wśród dużych rozwiniętych krajów. Różnice w poziomie dochodów są wyzwaniem na skalę globalną i jedną z głównych przyczyn wzrostu ryzyka przestępczością.

Sztuka projektowania odgrywa znaczącą role w zwalczaniu tych problemów. Pozwala ona ująć szerszy zestaw zagadnień, które wpływają na nasze zdrowie- czynniki społeczne, kulturalne, polityczne, ekonomiczne, komercyjne i środowiskowe.

Wolność od przestępczości i strachu przed nią ma zasadniczy wpływ na jakość życia, a przez to na dobrostan użytkowników obszarów zabudowanych. Zdrowie i dobrostan (ang. health and wellbeing) stanowią integralną część oceny zrównoważenia budynków. BREEAM, najbardziej zaawansowana światowa metodologia oceny zrównoważenia budynków, kładzie coraz większy nacisk na zdrowie i dobrostan we wszystkich swoich programach.

CPTED-UK oferuje podmiotom zaangażowanym w rynek nieruchomości pomoc w określeniu potrzeb bezpieczeństwa i osiągnięciu standardów zgodnych z wymaganiami BREEAM. Poczucie bezpieczeństwa to niezbędny element zrównoważonego społeczeństwa.

Umożliwienie zrównoważonego trybu życia

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ stanowi podstawowe wytyczne stretegiczne w zakresie środowiskowym, społecznym i zarządczym globalnie. Design Council skupi się przede wszystkim na Celu 13 „Działania w dziedzinie klimatu” promując i wspierając zrównoważony tryb życia.

Climate emergency” zostało wybrane słowem roku Oxford Dictionary w 2019 roku, po tym jak użyto go sto razy częściej niż w roku poprzednim.

CPTED-UK dokłada wszelkich starań do reorganizacji struktury miejskiej, ułatwiając zmianę zachowań społecznych i pomagając ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Zrównoważony rozwój to taki, który pozwala zaspokoić potrzeby współczesności, nie ograniczając przy tym zdolności zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Strategia Design Council obejmuje zagadnienie zrównoważenia w całym jego złożonym charakterze. Każda działalność podejmowana jest z uwzględnieniem zrównoważenia jako wartości nadrzędnej. Sztuka projektowania w odniesieniu do środowisk, usług i produktów musi wziąć pod uwagę wartości społeczne. W tym wymiarze kryzys klimatyczny może jedynie pogłębić istniejący problem nierówności.

W CPTED-UK zdajemy sobie sprawę, że tradycyjne podejście do zagadnienia bezpieczeństwa prowadzi często do pogłębienia nierówności i może skutkować wykluczeniem społecznym. Dlatego w swojej działalności promujemy rozwiązania i procedury, które chronią użytkowników budynków, ochraniając jednocześnie godność osobistą i bezpieczeństwo szerszej społeczności.

CPTED jako dyscyplina tradycyjnie skupia się na fizycznych aspektach projektowanych środowisk takich jak kontrola dostępu, możliwość obserwacji czy odpowiedzialność terytorialna. Opublikowany niedawno standard ISO 22341: 2021 dotyczący CPTED potwierdza znaczenie naszego podejścia. Strategie społeczne, zdefiniowane przez ISO jako CPTED drugiej generacji, korespondują z tradycyjnymi strategiami CPTED, wzajemnie się uzupełniając.

Komitet techniczny ISO/TC 292, który opracował standard ISO dla CPTED, reprezentuje 50 krajów całego świata i 19 krajów pełniących rolę obserwatora. Po raz pierwszy CPTED został zdefiniowany na skalę globalną.

Zarówno fizyczne jak i społeczne strategie CPTED przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych społeczności, gdzie przestępczość i strach przed nią nie wpływają negatywnie na jakość życia.

Sztuka projektowania

Sztuka projektowania najczęściej kojarzona jest z walorami estetycznymi. Tymczasem zakres czynników określających wartość projektu jest znacznie bardziej rozległy. Design Council definiuje sztukę projektowania jako sposób myślenia i zestaw umiejętności, które pozwalają łączyć kreatywność z myśleniem krytycznym.

Początek procesu poprawy życia przez projektowanie to odpowiednie badania mające na celu upewnienia się, że projekt oparty jest o wiarygodne i sprawdzone informacje. Design Council zbiera, ocenia i publikuje wyniki nowatorskiech i rzetelnych badań dotyczących wpływu projektowania na środowisko. CPTED-UK stale poszukuje przykładów rozwiązań, które wzbogaciłyby ich zakres wiedzy. Szczególnie tam, gdzie istnieje potencjał transferu innowacji.

Projektowanie urbanistyczne i architektura polegają na zróżnicowanych grupach interesantów reprezentujących równorodne dyscypliny. Tego rodzaju kolektywna perspektywa jest niezbędna w procesie problem-solving niezależnie od kontekstu. Dzięki temu rozwiązania są najbardziej stosowne dla konkretnej sytuacji, zrównoważone i przyjazne zarówno dla ludzi jak i dla środowiska.

Zaangażowanie społeczeństwa i przeciwdziałanie marginalizacji to wartości promowane przez CPTED już w latach 60-tych. Jeden z prekursorów dyscypliny, Jane Jacobs, powiedziała: “Miasta mogą zaoferować coś dla każdego wyłącznie wówczas, i wyłącznie jeśli każdy uczestniczy w ich tworzeniu.” Napisana przez Jane Jacobs The Death ad Life of Great Americal Cities, po raz pierwszy opublikowana w 1961 roku, to w dalszym ciągu najbardziej wpływowa książka w historii amerykańskiego planowania przestrzennego.

Wyzwania, którym sprostać muszą dzisiejsi projektanci, zmieniły się dramatycznie od lat 60-tych. Obecnie czołowym trendem w projektowaniu przestrzennym jest koncept 15-minutowego miasta. Jest on odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związene z nim globalne działania promujące zielony ład. Projekty urbanistyczne o mieszanym przeznaczeniu, gdzie mieszkańcy mogą zaspokoić wszystkie swoje codzienne potrzeby w zasięgu 15 minut rowerem lub pieszo, ograniczają emisję dwutlenku węgla wygenerowaną przez transport.

Na trendy we współczesnej sztuce projektanckiej wpływ też mają coraz szerzej dostępne możliwości. Nowoczesne technologie, szczególnie w dziedzinie przetwarzania danych i komunikacji, zainspirowały koncept inteligentnych miast- smart cities. CPTED-UK bierze udział w programach badawczych, które testują najbardziej innowacyjne światowe technologie służące ochronie obywateli w miejscach publicznych o wysokim stopniu zagrożenia

Jako specjaliści w dziedzinie i aktywni promotorzy CPTED, Baxi i Richard przyczynią się do rozwoju świadomości bezpieczeństwa i obronności w Design Council. Ich sieć kontaktów pomoże w tworzeniu platformy wymiany wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk między Design Council, a zagranicznymi organizacjami i podobnym profilu.