Menu Zamknij

WSPÓŁPRACA W RAMACH UE

Budowanie partnerstw strategicznych i wpływanie na politykę instytucji unijnych i sieci globalnych, które przekładają się na konkretne źródła finansowania i rozwoju biznesu, jest kluczowym serwisem oferowanym przez CPTED-UK we współpracy z naszymi europejskimi partnerami.

UE

Specyficzne usługi oferowane w ramach partnerskiej współpracy to:

Budowa relacji z Komisarzami Europejskimi i specjalnymi doradcami ds. bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości w celu umożliwienia klientom wpływu na politykę i działalność ustawodawczą dotyczących bezpieczeństwa i międzynarodowej przestępczości.

Niezależne rzeczoznawstwo dla Komisji Europejskiej przy definiowaniu zakresu przyszłych projektów i ich finansowania – bezpośredni wgląd w kierunki rozwoju, monitorowanie projektów i kształtowanie polityki.

Relacje z Komitetem ds. Bezpieczeństwa i Obronności Parlamentu Europejskiego i z Przewodniczącymi Komisji UE w ramach globalnych zagadnień bezpieczeństwa. Kreowanie możliwości publicznych wystąpień, porozumień wewnętrznych i udziału w panelach eksperckich i pracach Komisji.

Wspieranie europejskich sieci wymiany doświadczeń i zabezpieczanie funduszy – tworzenie platform wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla doświadczonych podmiotów decyzyjnych, służących informowaniu Komisji Europejskiej w kwestiach ustawodawczych. Kreowanie zdolności organizacyjnej z podobnie myślącymi organizacjami w celu ubiegania się o dostęp do funduszy unijnych. Nasi partnerzy zabezpieczyli łącznie fundusze warte ponad €30 milionów dzięki technicznemu rzeczoznawstwu i zarządzaniu projektami, budując jednocześnie bliską relację z instytucjami unijnymi, organizacjami pozarządowymi, uniwersytetami i partnerami z sektorów gospodarczych.

Oferujemy klientom ‘przewagę pierwszego gracza’ w kształtowaniu unijnej polityki systemu bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy policyjnej i systemu sprawiedliwości z instytucjami unijnymi.

Bliska współpraca z kluczowymi stowarzyszeniami przy wspólnej promocji inicjatyw zarówno na poziomie Uni Europejskiej jak i na poziomie indywidualnych państw członkowskich.

Rozwój i podtrzymywanie dobrych relacji z instytucjami unijnymi i instytucjami państw członkowskich.

Scroll Up